Mitä on AA-kerhot?

Ammattiainekerhot, eli AA-kerhot, kasaavat yhteen kyseisestä alasta kiinnostuneet opiskelijat. AA-kerhot ovat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alaisia kerhoja, joihin kaikki AYY:n jäsenet voivat liittyä. Kerhot järjestävät jäsenilleen excursioita, tapahtumia ja pitävät yhteyttä alan yrityksiin ja alumneihin.

Koneinsinöörikillan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat seuraavat ammattiainekerhot:

  • LRK, Laivanrakentajain kerho: tuo yhteen laivanrakentamisesta sekä meritekniikasta kiinnostuneet opiskelijat
  • VTK, Valmistustekniikan kerho: tuotantotekniikan opiskelijoiden oma ammattiainekerho
  • Rakentamistalouden kerho ROPO: rakentamisen talousasioista ja rakennustuotannosta kiinnostuneiden opiskelijoiden kerho
  • Maa- ja kalliorakentamisen kerho
AA-kerhojen tapahtumakalenteri