Excusääntö

1 §

Ilmoittautumisen yhteydessä excursiolistaan on merkittävä kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot.

2 §

Excursiopaikat jaetaan vuosikurssien mukaan aloittaen vanhimmasta.

3 §

Vuosikurssin sisällä excursiopaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä aloittaen ensimmäisenä ilmoittautuneesta.

4 §

Excursioille ei ole vuosikurssikiintiöitä, ellei KIKH toisin päätä.

5 §

Vuosikurssi lasketaan läsnäolovuosista Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjissä. Yksi läsnäololukukausi lukuvuoden aikana on riittävä edellytys kokonaisesta läsnäolovuodesta. Myös tutkintoon sisältyvä vaihto-opiskelu lasketaan läsnäoloksi Aalto-yliopistossa. Maisterivaiheessa opiskelunsa Aalto-yliopistossa aloittavat katsotaan aloitushetkellä 4. vuosikurssin opiskelijoiksi

6 §

Fuksit, joilla ei ole excursiopistettä, ovat fuksiexcursiolla etusijalla verrattuna fukseihin, joilla se jo on.

7 §

Jos excursiolle valittu peruuttaa osallistumisensa sen jälkeen, kun varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt, on hänen järjestettävä itselleen sijainen tai maksettava excursiomaksu. Mikäli hän laiminlyö nämä toimenpiteet, hänet asetetaan excursiokieltoon määräajaksi. Määräajasta päättää killan hallitus.

8 §

Excursio päättyy, kun järjestetty osuus päättyy.

9 §

Excursiolla epäasiallisesti käyttäytyvälle KIKH määrää rangaistuksen. Jos epäasiallinen käytös on erittäin häiritsevää, voidaan excursion johtajien tai kuljetushenkilökunnan päätöksellä häiriötekijä poistaa seurueesta. Poistettu osallistuja on itse velvollinen järjestämään kuljetukset takaisin, eikä hänelle tulla palauttamaan edes osaa osallistumismaksusta.

10 §

Jokainen osallistuja on vastuussa omalta osaltaan ennalta ilmoitetussa aikataulussa pysymisestä. Jos osallistuja myöhästyy sovitusta tapaamisesta tai lähdöstä, eikä hän ole siitä ennakkoon ilmoittanut ja sopinut excursion johtajien kanssa, eivät järjestäjät ole velvollisia odottamaan, eikä myöhästyjällä ole oikeutta korvauksiin.

11 §

Excursiolla jokainen osallistuja on itse vastuussa omista teoistaan ja aiheuttamistaan vahingoista ja varautuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot rahallisesti.

12 §

Näitä sääntöjä rikkovalle opiskelijalle määrää KIKH rangaistuksen.

13 §

Näistä säännöistä voidaan poiketa KIKH:n päätöksellä.

Otaniemessä 16.10.2013